Sozietate arloa

Gure bezeroen enpresa-erabakietarako egokitzapen juridiko onena bilatzen saiatzen gara, konponbide integralak eskainiz haien sozietate-arloko problematikari.

Eguneroko sozietate-jardueran aholkatzen dugu: batzarrak eta administrazio-organoen bilerak egitea, administratzaileak kargutik kentzea eta izendatzea, kapital-gehikuntzak eta -murrizketak, estatutuen aldaketak, sozietateak desegitea eta likidatzea, dibidenduak banatzea, liburuak ematea, kontu-gordailuak... 20 urtetik gorako esperientzia daukagu idazkari ez-kontseilari eta letradu aholkulari gisa jardunez.

Zuzendari eta administrazio-organoei aholkularitza ematen diegu euren betebeharrei eta erantzukizun-erregimenei dagokienez. Horretarako, zuzeneko harremana dugu haiekin, zer eragiketa burutu nahi dituzten jakinez eta haien erantzukizuna saihestu dezaketen neurriak hartzea aholkatuz (adituen txostenak, aseguruak, akten edukia...). Testuinguru horretan, zuzendarien eta administratzaileen erantzukizunen prozedurak letradu bezala gidatzea gure gain hartzen dugu.

Sozietateen eraketetan, garrantzi berezia ematen diegu Sozietate Estatutuei, gure bezeroen helburuak ulertuz eta etorkizuneko gatazkei aurrea hartzen saiatuz.

Sarritan, Administrazio Kontseiluen Erregelamenduekin eta Bazkide Itunekin osatzen ditugu: prestazio osagarriak, sozietatearen gobernua (gehiengo indartuak, boto-sindikazioa, administrazio- eta kudeaketa-organoen osaera...) kapital-gehikuntzetako politika, dibidendu-politika, partaidetzen transmisio-erregimena (lehentasunezko eskurapen-eskubideak, laguntza-eskubideak, arraste-eskubideak,...), desblokeatze-klausulak, eta abar.

Bazkideen arteko bitartekotzen eta gatazken konponketan parte hartzen dugu, eta haien interesak defendatzen ditugu judizialki zein estrajudizialki. 

Kasu bakoitzaren atzean prosefional bat dago