Zibila

Gure zuzenbidearen zutabe bat da Zuzenbide Zibila eta, horregatik, Zuzenbide Zibila beti dago hor gure zerbitzu juridikoak ematen ditugunean. Gainera, aholkularitza ematen diegu gure bezeroen bazkide eta zuzendariei gai pertsonaletan.

Zuzenbide zibilean espezializatutako departamentu bat daukagu; zenbait profesional ditugu esklusiboki, merkantilistekin eta fiskalistekin koordinatuta, eta soluzio irudimentsu anitz aurkitzea ahalbidetzen digu horrek.

Betebeharren Zuzenbidearen esparruan, kontratu eta edozein beste negozio juridiko zibilak planifikatu eta idazten ditugu: higiezinen eta higigarrien salerosketak, dohaintzak, errentamenduak, obra-kontratuak, "giltza eskuan" motako kontratuak, ondasun higigarrien eperako salmenten kontratuak, erosketa-aukerak eta salmenta-aukerak, fidantzak eta bermeak jabari-erreserbak, baliatzeko debekuak, errentamendu finantzarioko eragiketak, lease-back eragiketak...

Eraikitzeari eta azpieraikitzeari, hipotekei, bahiei, usufruktuei, zortasunari eta abarri buruzko edozein motatako azalera-eskubideei buruzko Benetako Eskubideei dagokienez... Esku hartzen dugu, halaber, jabari-espedienteetan, obra berriko deklarazioko eragiketetan, jabetza horizontalean, multipropietatean, eta finka-elkarketetan, finka-eransketetan, finka-bereizketetan eta finka-zatiketetan.

Familia Zuzenbidearen alorrean ere aholkatzen dugu (Erkidea eta Foru-arlokoa): ezkontza-kapitulazioak (irabazpidezkoak, ondasunen bereizketa, konkistak, foru-komunikazioa, parte-hartzea...), adingabeak zaintzeko erakundeak, ezkonsari-erakundeak, deuseztasun-prozedurak, dibortzioa, banantzea...

Azkenik, Ondorengotzen Zuzenbideari dagokionez, egiztatutako esperientzia daukagu testamentuak (ireki arruntak, mankomunatuak, komisario bidezkoak, olografoak...) edo beste oinordetza-figura batzuk planifikatzeko (oinordetza-itunak, mortis causa dohaintzak, fideikomisoak...), Zuzenbide Erkidekoak zein Foru Zuzenbideetakoak; eta, bereziki, ezkontza-erregimen ekonomikoen jaraunspenak planifikatzeko, betiere eragiketa horien optimizazio fiskala lortzeko asmoz. Izan ere, erreferentziazko bulegoa gara gure inguruko zenbait notariotzarentzat. 

Kasu bakoitzaren atzean prosefional bat dago