Familia enpresa

Denborak aurrera, gure bezeroetako asko benetako lagun bihurtzen dira, "enpresa-hesia" gainditzen ahalbidetzen digute eta familia jabe berari aholkularitza zuzenean ematen ahalbidetzen digute.

Gure inguruneko konpainia aitzindarietako bat izan gara Familia Protokoloen arloan, ikuspuntu legal eta fiskaletik ondorengotzako eta belaunaldi-errelebuko prozesu ugari planifikatuz, eta enpresen eta haien familia jabeen edo haien kideen artean sortutako gatazka ugariren prebentzioan eta konponketan lagunduz.

Uste dugu Familia Protokolo baten ezarpenak prozesu izugarri zuhur eta lasaia izan behar duela, eta, gainera, eguneratze etengabea behar du. Horregatik, gure lana ez da esparru-dokumentuaren idazkuntza soilera mugatzen (Familia Protokoloa), baizik eta garrantzi bera ematen diogu, elaborazioari dagokionez, aldez aurreko faseari (inkestak, elkarrizketak, adostasunak bilatzea...) zein ondorengo faseari (betetzea, eguneratzea, garatzea eta hura egikaritzea).

Horregatik, dagokion (eta ia beti ezinbestekoa den) estatutuen egokitzapenaz aparte, esperientzia handia dugu familia-ondare garrantzitsuen berregituratzean (enpresakoak ez diren aktiboak enpresa-aktiboetatik bereiziz eta azken horiek egunetik egunerokoan gehiago inplikatutako familia-kideei esleituz), baita testamentuen eta ezkontza-hitzarmenen diseinuan eta ezarpenean ere.

Belaunaldi-errelebua bideragarri ez denean, normalean lankidetzan aritzen gara aholkularitza-enpresa espezializatuekin. Kasu horietan, zuzenean eta pertsonalki esku hartzen dugu prozesu guztian, bezeroari aholkularitza eta laguntza emanez.

Edozein kasutan, arazoak diagnostikatu ondoren eta soluzio posible guztiak zehatz aztertu ondoren, gure bezeroei beren arazoetarako erantzuna (hasieran intuitzen zutena edo entzun nahi zutena beti ez dena) helarazteko zintzotasuna da gure konpainiaren bertute nagusietako bat, eta gure bezero horiek, luzera, eskertu egiten dute betiere. 

Kasu bakoitzaren atzean prosefional bat dago