Industria jabetza

Industria Jabetzaren babesa: XXI. mendeko enpresen funtsezko zutabea.

Ez da soilik prestigio-kontu bat. Patenteen, baliagarritasun-ereduen edo enpresen know-howaren balioa oso garrantzitsua izan daiteke enpresaren garapen ekonomikorako, eta mozkinak lortzea ahalbidetuko dio, zuzenean edota zeharka, I+G+Bko bere prozesuen emaitzetatik, baita testuinguru horretan sortutako merkataritza-aliantzetatik ere. Era berean, enpresen markak kasu askotan ari dira bihurtzen enpresa horien aktibo baliotsuenak.

Testuinguru horretan, gure bezeroei laguntzen diegu Industria Jabetzako beren eskubideak eraginkortasunez erregulatzen, behar bezala babestuz dagozkion industria-jabetzako bulegoetatik (OEPM, OAMI, WIPO) eta edozein izaeratako akordioak eta hitzarmenak negoziatuz enpresak hobeto optimizatzeko (emaitzak ustiatzeko hitzarmenak, lizentziak, kotitulartasun-akordioak, interinstitutional agreements, partzuergo-akordioak...). Horretarako, lankidetzan aritzen gara normalean Industria Jabetzako agenteekin.

Zerga-ikuspuntutik begiratuta, gure bezeroek egindako ahaleginak optimizatzen ditugu (kenketak I+G+Bagatik, "Patent Box"...). 

Kasu bakoitzaren atzean prosefional bat dago