Auzibidea, arbitrajea eta bitartekotza

Bezero batek gatazka bat duenean, hari laguntzen diogu arazoa konpontzeko.

Gatazka izanez gero, uste dugu beharrezkoa dela balioestea, betiere lehenengo aukera gisa, auzibidea saihestuko duen akordio bat lortzeko posibilitatea. Horregatik, gure lehenengo lana gure bezeroei entzutea da eta konponbide adiskidetsu bat lortzen saiatzea aurkako alderdiarekin, bitartekotza-prozeduretara ere joz horretarako.

Lehen aukera hori baztertutakoan, bezeroaren interesen defentsarako estrategia posible onena definitzen dugu harekin batera, denborak, kostuak dauden frogak edo frogarik ez izatea, haren jarreraren mesedetan edo kaltetan diren arauak eta epaiak... Azken batean, aukera bakoitzaren abantailak eta eragozpenak, betiere gure bezeroen interesak gogobeteko dituen ebazpen bat lortzeko posibilitateei erantzunez. Ildo horretan, oso arduratsuak eta zintzoak gara gure bezeroak auzibidetik sartu aurretik, horrek dakarren konponbideak zalantza ugari eragiten baititu bere inguruan.

Estrategia definitutakoan, prozedura auzitegian edo arbitro baten bidez izapidetzeak hainbat puntu eskatzen ditu, hala nola demanda-idazkiak, erantzun-idazkiak eta kautela-neurriak eskatzeko idazkiak idaztea, entzunaldi eta bistetan esku hartzea, baliabideak aurkeztea, epaiak betearaztea... Gatazka baten jarraipenak hainbat errekurtso planteatzea eragin dezake, prozedurak berezko dituen gorabeherak konpontzea eta gestioak koordinatzeko prokuradore eta perituekin. Prozeduraren garapenari buruz bezeroari unean uneko informazioa eta informazioa etengabe ematea da gure lehentasunetako bat.

Modus operandi horrekin, hainbat kasu esanguratsutan esku hartzen dugu eta letradu bezala gidatzen ditugu, esparru zibilean zein merkataritza-esparruan, zenbait arlotan, hala nola administratzaileen erantzukizuna, kontratu-erantzukizuna eta kontratuz kanpokoa, lan-arloko akordioen inpugnazioa, lehia desleiala, kontratuak ez betetzea, swap-ak deuseztatzea, filiazioa, oinordetza-ondorengotzak, eraikuntzaren akatsak...

Lan-esparruko eta administrazioarekiko auzietako prozedura judizial ugarietan ere parte hartzen dugu, lan-arloan eta sektore publikoaren arloan zehaztasun handiagoz deskribatzen denez.

Amaitzeko, azpimarratzekoa da bitartekari eta arbitro gisa jarduten dugula edozein motatako gatazketan, gatazka horiek auzibidetik kanpo konpontzeak hori eskatzen badu. 

Kasu bakoitzaren atzean prosefional bat dago